§ 5. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  5.
Należące do zniesionej gminy Tumiłowicze miejscowości: wieś Komajsk, wieś i folwark Tumiłowicze, wieś i folwark Gieczańce (Gierczany), wsie: Starzyna, Barbarowo, Scianka, wieś i folwark Dziedzina, wieś i zaścianek Rzeczne (Rzecznie), wieś i folwark Szałasze (Szałasy), wsie: Starosiele, Trościanica i Nieścierowszczyzna; folwarki: Janowo, Antonopol, Iljinka, Mozolewo, Daniłówka, Jakowszczyzna, Porzecze, Starosiele I i II, Bagatela, Trościanica I i II, Trawki (Trowki), Uzjazd, Napoleonowo, Adamówka, Podławiszcze i Czernica; zaścianki: Dubinka, Pohulanka, Zalesie, Piaski, Sosnówka, Kijowszczyzna, Piszczelówka (Piszczałówka), Młynek, Dobrowola, Wołotówka, Zacisze, Mostowucha, Ostrów (Miadzioł Ostrów), Izbiszcze I i II, Piotrowszczyzna, Niedźwiedzi Ostęp, Hornowo I i II, Izbiszcze-Żary, Czerniczka I, II, III i IV, Zielona Górka i Model oraz uroczyska Kurhan i Czerniczka-Szebeko, jak również jeziora Miażużeło i Porzecze włącza się do gminy wiejskiej Dokszyce. Pozostałe miejscowości, należące do zniesionej gminy Tumiłowicze: wieś Łasino, wieś i folwark Lipowo, folwark Równe Pole; zaścianki Hornowo-Bortkiewicze, Hornowo-Karczewatka, Hornowo III, IV, V, VI i VII, Krawnica (Krewnica), Witówka, Nakoł I, II i III, Zujnica, Pieresieczyno, Olchówka I i II, Potoka, Mszczonoje, Hłoty, Dubowiec i Mikuliny Buśki, uroczysko Kurowszczyzna oraz lasy o nazwie Puszcza Hołubicka - włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Hołubicze.