§ 18. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  18.
Z gminy wiejskiej Głębokie wyłącza się miejscowości: wsie Zaprudzie i Soryki, folwark Wołczki oraz kolonje Raćki i Żakowo, zaś z gminy Szarkowszczyzna wyłącza się wieś Czerenka - i włącza się wymienione miejscowości do gminy wiejskiej Zalesie.