§ 11. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  11.
Z gminy Jazno wyłącza się miejscowości: wsie: Stomino (Słonim), Podlipki, Zapole, Cyganki, Sieinionówka i Szpikołowszczyzna oraz zaścianek Kośnikowo i włącza się wymienione miejscowości do gminy Łużki.