Art. 12. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  12.

Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz zainteresowanym ministrom.