Art. 10. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  10.
1. 3
Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się do fundacji, mających siedzibę za granicą.
2. 4
Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje się również do fundacji, których majątek znajduje się w całości lub w części za granicą.
3. 5
Majątek fundacji określonych w ust. 1 i 2 nie podlega przejęciu na własność Państwa.
3 Art. 10 ust. 1 według numeracji ustalonej przez art. 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji (Dz.U.57.1.3) z dniem 12 stycznia 1957 r.
4 Art. 10 ust. 2 dodany przez art. 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji (Dz.U.57.1.3) z dniem 12 stycznia 1957 r.
5 Art. 10 ust. 3 dodany przez art. 1 dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o uzupełnieniu przepisów o zniesieniu fundacji (Dz.U.57.1.3) z dniem 12 stycznia 1957 r.