Art. 2. - Zniesienie artykułów 11 i 12 ustawy o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.50.447

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.