Zmienione Załączniki nr 1 i nr 2 do Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.565

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI Nr 1 I NR 2
DO MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI
o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 października 2005 r.,
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r.

Przekład

grafika