§ 8. - Zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu piwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.104.812

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1923 r.
§  8.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.