§ 1. - Zmiany w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.
§  1.
Istniejącą w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie kasę skarbową w Czarnym Dunajcu znosi się z dniem 1 kwietnia 1929 r.