Zmiany w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 lutego 1929 r.
w sprawie zmian w organizacji kas skarbowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie.

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) zarządzam co następuje:
Istniejącą w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Krakowie kasę skarbową w Czarnym Dunajcu znosi się z dniem 1 kwietnia 1929 r.
Dotychczasowe agendy zniesionej kasy skarbowej przechodzą na kasę skarbową w Nowym Targu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.