Art. 5. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  5. 2

(uchylony).

2 Art. 5 uchylony przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o utworzeniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej (Dz.U.57.31.130) z dniem 11 czerwca 1957 r.