Zmiana zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.76.512

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 1939 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 sierpnia 1939 r.
o zmianie zakresu uprawnień Urzędu Celnego w Grajewie.

Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 610) zarządzam co następuje:
Urzędowi Celnemu w Grajewie nadaje się uprawnienia urzędów celnych I klasy w wywozie i przywozie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.