Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.180.1073

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2011 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej załączników E, F oraz G

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 oraz z 2009 r. Nr 167, poz. 1318), poprzez niestosowanie do dnia 31 grudnia 2011 r. jej następujących załączników:
1.
Przepisów ujednoliconych o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - Załącznik E do Konwencji);
2.
Przepisów ujednoliconych o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - Załącznik F do Konwencji);
3.
Przepisów ujednoliconych o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - Załącznik G do Konwencji).

Zgodnie z art. 42 § 2 Konwencji, załączników E, F oraz G nie stosuje się wobec Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 31 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.