§ 12. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 12. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  12.
Przekazuje się do zakresu działania Ministra Łączności sprawy bilansowania i rozdzielania robót budowlano-montażowych związanych ze środkami łączności w ujęciu krajowym i wojewódzkim.