§ 4. - Zmiana właściwości terytorjalnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.508

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.
§  4.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1924 r.