§ 2. - Zmiana właściwości terytorjalnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.508

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.
§  2.
Wyłącza się z właściwości terytorialnej Sądu Okręgowego we Włocławku terytorjum powiatu gostynińskiego i włącza się je do właściwości terytorjalnej Sądu Okręgowego w Płocku.