Art. 4. - Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.25

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
Art.  4.  6

 Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

6 Art. 4 zmieniony przez art. 19 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.929) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 czerwca 2016 r.