Art. 11. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. - Dz.U.2019.1690 - OpenLEX

Art. 11. - Zmiana ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1690

Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2021 r.
Art.  11. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 67 ust. 4 oraz art. 69 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 67 ust. 4 oraz art. 69 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.