Art. 32. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 32. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  32.  12

 (uchylony).

12 Art. 32 uchylony przez art. 5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U.2022.1964) zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 września 2022 r.