Art. 5. - Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1964 - OpenLEX

Art. 5. - Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1964

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 września 2022 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265) uchyla się art. 31 i art. 32.