Art. 27. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1265 - OpenLEX

Art. 27. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1265

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  27. 

W 2023 r. kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, o której mowa w art. 45c ustawy zmienianej w art. 1, przekazuje się na podstawie art. 45c ust. 3d ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem wniosków, do których stosuje się przepisy art. 52va ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.