Art. 6. - Zmiana ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.52.303

Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2008 r.
Art.  6.

Prawa do uzyskania płatności uzupełniającej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 2, nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się prawami do uzyskania związanej z produkcją części tej płatności uzupełniającej.