Art. 2. - Zmiana ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1933

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 2023 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1615 i 1890) w art. 172 uchyla się § 3.