Art. 172. - [Przesłanki zasiedzenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  172.  [Przesłanki zasiedzenia]
§  1. 
Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§  2. 
Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
§  3.  3
 (uchylony).
3 Art. 172 § 3 uchylony przez art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1933) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2023 r.