Art. 46. - Zmiana ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.641

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 kwietnia 2023 r.
Art.  46. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.