Art. 16. - Zmiana ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2600

Akt oczekujący
Wersja od: 3 marca 2023 r. do: 30 września 2023 r.
Art.  16. 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 53 w ust. 2 wyrazy "na czas nie krótszy od lat 3" zastępuje się wyrazami

"od lat 3 do 20";

2)
w art. 55 w ust. 3 wyrazy "na czas nie krótszy od lat 3" zastępuje się wyrazami

"od lat 3 do 20";

3)
w art. 59 w ust. 2 wyrazy "na czas nie krótszy od lat 3" zastępuje się wyrazami

"od lat 3 do 20".