Art. 78. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  78.

W ustawie z dnia 20 stycznia 1987 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym w gospodarce narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18 i z 1989 r. Nr 10, poz. 57) w art. 19 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów".