Art. 74. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  74.

W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170, z 1987 r. Nr 22, poz. 128, z 1988 r. Nr 41, poz. 328 i z 1989 r. Nr 6, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Finansów, w porozumieniu z Ministrem-Kierownikiem Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń";
2)
w art. 43 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń";
3)
w art. 49 wyrazy "Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej";
4)
w art. 55 w ust. 1 wyrazy "w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej".