Art. 66. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  66.

W ustawie z dnia 28 grudnia 1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304) w art. 21 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Finansów".