Art. 41. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  41.

W ustawie z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, z 1985r . Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1989 r. Nr 4, poz. 21) w art. 11 w ust. 7, w art. 13, w art. 25 w ust. 3, w art. 29 i w art. 31 w ust. 4 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".