Art. 29. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  29.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 i z 1987 r. Nr 33, poz.180) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej";
2)
w art. 3 w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
3)
w art. 4 w ust. 4 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej";
4)
w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
5)
w art. 11:
a)
w ust. 4 wyrazy "za zgodą Rady Ministrów" skreśla się,
b)
w ust. 5 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
6)
w art. 13 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych" zastępuje się wyrazami "Wojewódzka rada narodowa".