Art. 25. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  25.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1962 r. - Prawo probiercze (Dz. U. Nr 39, poz. 173) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 5 wyrazy "Rada Ministrów ustali w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali";
2)
w art. 7 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów, ustali w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości ustali";
3)
w art. 11 wyrazy "Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "Prezes Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości".