Art. 16. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  16.

W ustawie z dnia 16 listopada 1960 r. o prawie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 303, z 1974 r. Nr 38, poz. 230 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w porozumieniu z Ministrem-Szefem Urzędu Rady Ministrów";
2)
w art. 19 w ust. 1 i 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych";
3)
w art. 26 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".