Art. 13. - Zmiana upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.35.192

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
Art.  13.

W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruźlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170 i z 1974 r. Nr 47, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 10 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej";
2)
w art. 11 w ust. 2 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami";
3)
w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Finansów";
4)
w art. 17 w ust. 3 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej";
5)
w art. 20 wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w drodze rozporządzenia".