Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo. - Dz.U.1925.117.846 - OpenLEX

Zmiana taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.117.846

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI
z dnia 12 listopada 1925 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianie taryfy osobowej i bagażowej na kolei Puck-Krokowo.

Na mocy art. 4 p. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 530) zarządza się co następuje:
Do "Taryfy polskich normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych (Dz. U. R. P. z 1923 r. № 31, poz. 193, № 55, poz. 396 i 398, № 63, poz. 490 i 494, № 73, poz. 576, № 84, poz. 663, № 94, poz. 753, № 109, poz. 867, № 120, poz. 971 i № 132, poz. 1090; z 1924 r. № 24, poz. 254, № 35, poz. 375, № 53, poz. 539 i № 77, poz. 753 oraz z roku 1925: № 2, poz. 27, 53, poz. 362 i № 109, poz. 781) wprowadza się zmiany następujące:

We "Wstępie, w punkcie II, w rodziale B dział a pod tytułem "w okręgu Gdańskim" otrzymuje brzmienie następujące:

a)
z opłatami normalnemi:

1. Puck-Krokowo,

2. Toruń Mokre - Lubicz koło Torunia,

3. Wejherowo - Zamostne;

b)
z podwyższonemi o 50% opłatami z części II taryfy:

1. Chełmża - Mełno,

2. Toruń Północny - Czarnowo koło Torunia,

3. Zajączkowo Lubawskie - Nowe-Miasto Pomorskie".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1925 r.