§ 2. - Zmiana taryfy bagażowej i ustalenie dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa... - Dz.U.1925.59.420 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana taryfy bagażowej i ustalenie dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.59.420

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1925 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: punkt B (1) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 135, poz. 1131) i punkt b) § 1 rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 27 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 475).