§ 1. - Zmiana taryfy bagażowej i ustalenie dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa... - Dz.U.1925.59.420 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana taryfy bagażowej i ustalenie dopłat do biletów za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.59.420

Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 1925 r.
§  1.
Na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych zatwierdza się poniżaj wyszczególnione opłaty taryfowe:
a)
opłatę za przewóz bagaża w wysokości 0,6 grosza za każde zaczęte 10 kg. i kilometr i
b)
opłatę dodatkową za przejazd osób pociągami przyśpieszonemi w wysokości czwartej części odnośnej opłaty za przejazd pociągami osobowemi z zaokrągleniem obliczonej w sposób powyższy dopłaty do pełnych groszy wzwyż.