§ 1. - Zmiana taryfy adwokackiej obowiązującej w b. zaborze austrjackim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.108.1002

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1924 r.
§  1.
Art. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Taryfa rozróżnia dwie klasy:

"Pierwsza klasa obowiązuje w Krakowie i we Lwowie, druga klasa odnosi się do wszystkich innych miejscowości w b. zaborze austrjackim".