§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.969

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2020 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.