§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1794

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.