Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1811

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.