Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1746

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2019 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.