Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji (Dz. U. poz. 1036) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.