Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.880

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz. U. poz. 2501) w załączniku:
1) użyte w lp. 1-3 w kolumnie trzeciej, w lp. 5 w kolumnie trzeciej i w lp. 9 w kolumnie trzeciej wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych";
2) użyte w lp. 4 w kolumnie trzeciej i w lp. 6-8 w kolumnie trzeciej wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych".