§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.30

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2021 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.