§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1766

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 2023 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi wżycie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.