Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1884

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 2 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1767) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 68 otrzymuje brzmienie:
68Republika FrancuskaTuluza, Maison de 1a Citoyenneté Rive Gauche

20 place Jean-Diebold

31000 Toulose

68
2) lp. 100 otrzymuje brzmienie:
100Państwo IzraelTel Awiw, Ambasada RP

Soutine 16

64-684 Tel Aviv

100
3) lp. 194 otrzymuje brzmienie:
194Stany Zjednoczone AmerykiKorona, Polonia Society of Korona

2925 W Hwy 100

Bunnell, FL 32110

194
4) lp. 216 otrzymuje brzmienie:
216Stany Zjednoczone AmerykiLas Vegas, Parafia prawosławna pod wezwaniem Św. Jerzego i Św. Dymitra

1250 South Jones Blvd

Las Vegas, NV 89146

216
5) lp. 219 otrzymuje brzmienie:
219Stany Zjednoczone AmerykiSan Diego, Stowarzyszenie Polsko-Amerykańskie

1934 30th Sheet,

San Diego, CA 92102

219
6) lp. 305 otrzymuje brzmienie:
305Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejBroxburn, Polska Szkoła im. Marii Montessori

1A Muir's Court, Uphall,

Broxburn EH52 5JQ

305
7) lp. 308 i 309 otrzymują brzmienie:
308Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejGlasgow, Calton Heritage & Learning Centre

423 London Road

Glasgow G40 1AG

308
309Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejInverness, Polska Parafia St. Mary's Church

30 Huntly Street

Inverness IV3 5PR

309
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 98).