§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1025

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.