Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.819

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253 oraz z 2018 r. poz. 309 i 486) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Policjantowi pełniącemu służbę na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji bądź w innej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania jest objęty terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji, przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 31,50% kwoty bazowej.";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

TABELA GRUP ZASZEREGOWANIA STANOWISK SŁUŻBOWYCH POLICJANTÓW ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WYRAŻONYCH W POSTACI MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ

Lp.Grupa zaszeregowaniaMnożnik kwoty bazowej
ABCD
1164,95---
2154,35---
314a3,153,103,05-
4143,103,053,00-
513a3,002,952,902,85
6132,952,902,852,80
7122,802,752,702,65
8112,602,552,502,45
9102,402,352,302,25
1092,202,152,102,05
1182,001,951,901,85
127---1,80
136---1,75
145---1,61
154---1,51
163---1,47
172---1,43
181---0,80
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).