§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu... - Dz.U.2021.788 - OpenLEX

§ 2. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.788

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 2021 r.
§  2. 
Przedsiębiorstwo energetyczne może uzupełnić, bez wezwania, w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, wniosek o zatwierdzenie taryfy dla ciepła albo wniosek o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła, złożony i nierozpatrzony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o dane niezbędne do obliczenia rekompensaty na podstawie § 45a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.